Hjem \ Om kursene

Om kursene

 

Stillasmontørkurs -> InstantKurs.no

Stillaskurs 2-5 m -> InstantKurs.no

Stillaskurs 2-9 m -> InstantKurs.no

       


 

Brukerkurs personløfter/lift

Dokumentert opplæring i henhold til Arbeidsmiljøloven, Maskinforskriften og Forskrift for utførelse av arbeid (tidligere krav var Forskrift for bruk av arbeidsutstyr). Du lærer om arbeid i høyden, og hvilket utstyr du skal benytte deg av. For å kunne bruke en personløfter kreves det dokumentert opplæring i henhold til forskriftene og Arbeidsmiljøloven. Det er arbeidsgivers ansvar at alt personell som arbeider med personløftere skal ha dokumentert opplæring. Personløftere er inndelt i tre klasser, og vi tilbyr opplæring i samtlige på samme kurs.

Godkjent opplæring er et krav for å bruke en personløfter. Derfor tilbyr vi personløfterkurs som møter kravene og som dessuten er tilpasset mange forskjellige liftmerker. Praksis må dokumenteres av arbeidsgiver.

Dette kurset er tilgjengelig på norsk, litauisk, engelsk og polsk.

 

 

    

Brukerkurs stillas

Dokumentert opplæring i henhold til Arbeidsmiljøloven og fire forskrifter: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, Arbeidsplassforskriften, Forskrift om utførelse av arbeid, og Produsentforskriften (tidligere Forskrift for bruk av arbeidsutstyr). Disse forskriftene stiller krav til arbeid i høyden. For å kunne jobbe i et stillas kreves det dokumentert opplæring i henhold til de fire forskriftene. Det er arbeidsgivers ansvar at alt personell som arbeider med stillas skal ha dokumentert opplæring.

Dette kurset er tilgjengelig på norsk, litauisk, engelsk og polsk

      

Fallsikringkurs

Et omfattende kurs i fallsikring. Kurset gir innsikt i relevante lover og regler ved arbeid i høyden. Det gir informasjon om ulike typer fallsikring, samt om bruk og vedlikehold av ulike typer fallsikringsutstyr. Kurset belyser tiltak som kan minske risikoen for et fall og som kan minimere skade ved et eventuelt fall. 

Dette kurset er tilgjengelig på norsk, engelsk, litauisk og polsk

     


 

Sikkerhetskurs for montering av modulbygg inkl. HMS

Dette kurset er omfattende og gir en innføring i HMS-regelverket og de lovene og forskriftene som er relevante for deg.  Du lærer om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen og hvordan du som arbeidstaker/arbeidsgiver kan bidra med å gjennomføre tiltak og etterleve instrukser og rutiner. Kurset gir deg i tillegg innsikt i kartlegging, risikovurdering og hvordan du kan takle og forhindre nødstilfeller. HMS gjør virksomheten til et tryggere og bedre sted!

Dette kurset er tilgjengelig på norsk og engelsk.

     


 

Kurs i HMS, for ledere

Dette kurset gir deg en innføring i HMS-regelverket og hvordan du som arbeidsleder kan sette det ut i praksis for å skape en trygg og god arbeidshverdag. Vi tar for oss ulike tiltak, rutiner og instrukser du kan implementere i din virksomhet, og fordyper oss i de viktigste HMS-forskriftene. Å gjennomføre dette kurset kan forebygge mange potensielle farer, samt forbedre de eksisterende forholdene på arbeidsplassen.

I henhold til Arbeidsmiljølovens § 3-5 er arbeidsgiver pålagt å gjennomgå opplæring i helse, miljø og sikkerhet. Plikten til opplæring er personlig og kan derfor ikke delegeres. Videre skal denne opplæringen kunne dokumenteres. Vårt HMS-kurs for ledere tilfredsstiller kravene og du får bekreftelse på gjennomført kurs.

 

Dette kurset er tilgjengelig på norsk og engelsk.

     


 

Innføring i HMS

Innføring i HMS er et innføringskurs i HMS-reglene. I kurset lærer man om reglene som gjelder for arbeid med systematisk helse, miljø og sikkerhet i norske virksomheter. Kurset inneholder også nyttig informasjon om hva man skal gjøre i en nødssituasjon. Dette kurset passer for deg som vil ha en grunnleggende forståelse av de relevante lovene og forskriftene, og for deg som trenger å friske opp kunnskapene dine om HMS.

Dette kurset er derimot ikke tilstrekkelig for deg som er leder for virksomheten. Vi anbefaler at du i stedet tar kurset «HMS for ledere».

Dette kurset er tilgjengelig på norsk og engelsk.

     

 

Praktisk erfaring

For å kunne ta kursene må du ha praktisk erfaring dokumentert av din arbeidsgiver.